Real estate News

จังหวัดภูเก็ต สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย

Real estate News

Nobody has Wisdom if he does not know the Dark. ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน Savecyber Webmaster, SEO specialist and Online Marketing

ตลาดที่อยู่อาศัยใน จังหวัดภูเก็ต ที่สำรวจได้

กรุงเทพฯ–6 พ.ย.–เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต
ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

ตลาดที่อยู่อาศัยภูเก็ตเติบโตอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมา และกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวอย่างชัดเจน มาดูการเจาะลึกวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภูเก็ตในแต่ละอำเภอ แต่ละประเภทที่อยู่อาศัยและแต่ละระดับราคาจากศูนย์ข้อมูลฯ AREA ซึ่งมีฐานข้อมูลที่ใหญ่และต่อเนื่องที่สุดตั้งแต่ปี 2537

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส แถลงว่าจากการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องมาจากปี 2537 – 2557 ปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปีแล้ว และล่าสุดพบโครงการทั้งหมด 153 โครงการที่ขายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งนับว่ามีหน่วยขายมากที่สุดจัหวัดหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย

ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตที่สำรวจได้ มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 29,776 หน่วย รวมมูลค่า95,608 ล้านบาท มีราคาขายหน่วยละ 3.21 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาขายในกรุงเทพมหานครเสียอีก ณ กลางปี 2557 ขายไปแล้ว 22,652 หน่วย และยังรอการขายอยู่ทั้งหมด 7,124 หน่วย แยกเป็นในตัวอำเภอเมือง 2,929 หน่วย อำเภอกะทู้ 873 หน่วย และอำเภอถลาง 2,513 หน่วย

สินค้าในตลาดที่น่าสนใจก็คืออาคารชุดพักอาศัย ซึ่งมีอยู่ถึง 16,107 หน่วย หรือ 54% ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่สำรวจ รองลงมาก็คือทาวน์เฮาส์ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 15% ของทั้งหมด และตามมาด้วยบ้านเดี่ยว 14% ที่พิเศษในภูเก็ตก็คือมีบ้านแฝดถึง 13% ของหน่วยขายทั้งหมด ทั้งนี้เพราะบ้านแฝดในภูเก็ตมีลักษณะคล้ายบ้านเดี่ยว แต่มีขนาดเล็กกว่าบ้านเดี่ยว โดยบ้านเดี่ยวต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา แต่บ้านแฝดมีขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ตารางวา การขายบ้านแฝดที่ดูคล้ายบ้านเดี่ยว ซึ่งอาจเป็นการเลี่ยงกฎหมายในระดับหนึ่ง จึงได้รับความนิยมมาก

สำหรับหน่วยที่เหลือขายอยู่ 7,124 หน่วยนั้น แยกเป็นอาคารชุด 3,463 หน่วย หรือ 49% รองลงมาคือบ้านเดี่ยว 20% ทาวน์เฮาส์ 16% บ้านแฝด 12% จะสังเกตได้ว่า แม้โครงการอาคารชุดจะเปิดตัวมากกว่าสินค้าอื่นในสัดส่วนถึง 54% แต่สัดส่วนที่เหลือมีเพียง 49% แม้บ้านเดี่ยวจะมีการเปิดตัวน้อยกว่าทาวน์เฮาส์แต่กลับเหลือมากกว่าทาวน์เฮาส์ เพราะขายช้ากว่านั่นเอง ส่วนบ้านแฝดเหลือน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ยกเว้นอาคารพาณิชย์และที่ดินจัดสรรที่มีอยู่ไม่มากนักในตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังพบอีกว่า ในรอบ 1 ปีล่าสุด (กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2557) มีการซื้อขายรวม 4,408 หน่วย ประมาณ36% เป็นการขายในราคา 2-3 ล้านบาท อีก 35% เป็นการขายในระดับราคา 1-2 ล้านบาท อีก 17% ขายในราคา 3-5ล้านบาท นอกนั้นกระจัดกระจายเป็นกลุ่มราคาที่แตกต่างกัน

หากแยกเป็นบ้านเดี่ยว ขายได้ 543 หน่วยหรือ 12% บ้านแฝดขายได้ 248 หรือ 6% ทาวน์เฮาส์ขายได้ 11% แต่ที่ขายได้มากที่สุดก็คืออาคารชุด 68% จะเห็นได้ว่าอาคารชุดเกิดขึ้นมามากที่สุด แต่ก็ราวครึ่งหนึ่งของทั้งหมด แต่ในสัดส่วนการขายได้ในรอบ 1 ปี กลับเป็นสินค้าอาคารชุดถึงสองในสาม แสดงว่าอาคารชุดได้รับความนิยมมากกว่าสินค้าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นอย่างชัดเจน และเมื่อแจกแจงในรายละเอียดจะพบว่าบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ขายได้ดีที่สุด บ้านแฝดขายได้ดีแทบทุกระดับราคา ทาวน์เฮาส์ขายได้ดีในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เช่นเดียวกับอาคารชุด ขายได้ดีในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทนั่นเอง

ในภูเก็ต เดือนหนึ่ง ๆ ขายได้ประมาณ 1,227 หน่วย โดยในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต ขายได้มากที่สุด649 หน่วย รองลงมาคือกะทู้ 253 หน่วย และถลาง 177 หน่วย ในอำเภอเมืองยอดขายได้ของห้องชุดระดับราคา 1-2 ล้านบาท ขายได้ 95 หน่วย ส่วนระดับราคา 2-3 ล้านบาท ขายได้ 35 หน่วยต่อเดือน ส่วนในอำเภอกะทู้ สินค้าที่ขายดีคือทาวน์เฮาส์ราคา 2-3 ล้านบาท ขายได้ 16 หน่วยต่อเดือน

ในด้านของการเปิดตัว กลับพบความจริงที่น่าตกใจว่า ในรอบครึ่งแรกของปี 2557 มีการเปิดตัวโครงการใหม่น้อยมาก คือประมาณ 700 หน่วยเท่านั้น รวมมูลค่า 2,700 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า ภาวะตลาดของการขายค่อนข้างตึงเครียด จึงแทบไม่มีการเปิดตัวมากนัก สินค้าที่เปิดตัวมากที่สุดก็คือ ห้องชุดซึ่งเปิดตัวถึง 96% ของสินค้าทั้งหมด โดยเป็นห้องชุดในระดับราคา 2-3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท เป็นสำคัญ

โดยสรุปแล้ว พบว่า ตลาดที่อยู่อาศัยในภูเก็ตกำลังชะลอตัวลง การลงทุนโครงการใหม่ ๆ จึงต้องทำการศึกษควาามเป็นไปได้ทางการตลาด และทางการเงินอย่างชัดเจนก่อนการลงทุน รวมทั้งการศึกษาข้อกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดอย่างมากมายบนเกาะภูเก็ตนี้

ผู้แถลง:

ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็นFirst-hand information ในเวลาเดียวกัน

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

Click to add a comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

More in Real estate News

สมาคมอสังหาฯ ภูเก็ตจัด “มหกรรมบ้านและคอนโดชั้นนำ” กระตุ้นยอดขาย

Sogoodกุมภาพันธ์ 2, 2015

คืนกำไรสังคม เพิ่มพื้นสีเขียวภูเก็ต โดยนำสินฯ

Sogoodธันวาคม 26, 2014

อมารี ภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกสกาลคลับ

Sogoodธันวาคม 26, 2014

โฮมโปร ทุ่มงบกว่า 500 ล้าน เปิดสาขาภูเก็ต ศูนย์รวมวัสดุและอุปกรณ์ครบวงจร

Sogoodธันวาคม 15, 2014

“โฮมโปร” เดินหน้าส่งมอบโครงการ “ห้องน้ำของหนู” จังหวัดภูเก็ต ด้วยงบ 2.5 ล้าน

Sogoodธันวาคม 15, 2014

แสนสิริเดินหน้าตรวจคุณภาพงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม 5 โครงการรวด กรุงเทพฯ- สุราษฎร์ – ภูเก็ต เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าในปี 2558

Sogoodธันวาคม 1, 2014

ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต โครงการใหม่จากศุภาลัย เตรียมเปิดจอง 22-23 พ.ย. 57

Sogoodพฤศจิกายน 21, 2014

ยอมรับกำลังซื้อขยับขึ้นช้า เอกชนระบุ ราคาที่ดินพุ่ง ฉุดอสังหาฯ ปี 58 โตแค่ 5%

Sogoodพฤศจิกายน 21, 2014

ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งเข้มมาตรการความปลอดภัยทางทะเล

Sogoodตุลาคม 27, 2014