HotNews

บ้านเดี่ยว มือสอง

บ้านเดี่ยว มือสอง

ซื้อบ้านมือสอง บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว มือสอง เป็น อีกทางเลือก หนึ่งสำหรับ คนที่ฝันอยากจะมี “บ้าน” เป็นของตัวเอง โดยเฉพาะคนที่ มีกำลังซื้อจำกัด แต่ต้องการอยู่ ใน ทำเล ที่ดีเพราะ “บ้านเดี่ยว มือสอง” กระจาย อยู่ตาม พื้นที่ต่างๆบางพื้นที่ลูกค้า ไม่มีโอกาสที่ จะเห็นบ้าน ขณะที่ ราคา บ้านเดี่ยว มือสอง ถูกกว่า บ้านเดี่ยว ใหม่ เพราะ ผู้ขาย ส่วนใหญ่ จะถูก กดดัน เป็นพิเศษ และ รุนแรง เช่น กำลัง จะถูกฟ้องบังคับ จำนอง หรือ ต้องการย้ายที่อยู่ใหม่ แต่ ก่อนจะตัดสินใจเลือกชื้อ บ้านเดี่ยว มือสอง จะ ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด และ พิถีพิถันสักหน่อย ถ้าเลือกอย่างดี จะได้ บ้านเดี่ยว มือสอง คุณภาพดี ราคาสมเหตุ สมผล

คุณลักษณะ เด่นของ การซื้อ บ้าน
บ้านเดี่ยว มือสอง มัก จะมี การก่อสร้างที่ประณีต แข็งแรง ทนทาน ดีกว่า บ้านใหม่ไม่ว่า จะเป็นโครงสร้างที่ ทำด้วยไม้ หรือ ปูนก็ตาม บ้านมัก จะมีทำเลที่ ตั้งดีกว่า บ้านใหม่ ๆ เนื่องจาก บ้านเดี่ยว มือสอง มี การก่อสร้างมา ตั้งแต่ที่ดิน ราคาไม่แพง มากนัก สภาพแวดล้อม ของ บ้านเดี่ยว มือสอง จึง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมมูลกว่า บ้านเดี่ยว มือสอง มักจะมี อุปปกรณ์บางอย่าง ที่ติดอยู่กับ ตัวบ้านให้แล้ว ซึ่งเจ้า ของเดิมได้ทำไว้ จึงไม่ต้องไปจัดหาใหม่ และถ้ามีการคิดราคาสิ่งของเหล่านั้นก็จะได้ราคาถูกกว่าราคาตลาดมา บ้านในโครงการสร้างใหม่ มัก จะมีสาธารณะประโภคสาธารณูปการยังไม่พร้อมสมบูรณ์ บางครั้งต้อง รอให้มีการ ก่อสร้างต่อ ในเฟสสอง เฟสสาม ทำสภาพแวดล้อมในชุมชนไม่ดีนัก ตรงข้ามกับ บ้านมือสอง ชุมชน จัดสรร ที่สร้าง เสร็จเรียบร้อนมานาน พอสมควรแล้วเช่น 3-4 ปี ชุมชนเหล่านี้จะค่อนข้างมี สภาพแวดล้อมที่ดี และ สมบูรณ์ สามารถรู้ ได้อย่างชัดเจนว่า สภาพแวดล้อม ทางสังคม เพื่อนบ้านเรือนเคียง และ ผู้อยู่อาศัย ในชุมชนว่า เขาเป็นใคร เป็นคนกลุ่มไหน สำหรับ การซื้อบ้านใหม่ในโครงการจัดสรร ผู้ซื้อมักจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ซื้อบ้านที่ติดกับตน แต่ บ้านมือสอง ผู้ซื้อ สามารถสอบถาม ทำความรู้จักกับผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้ เพื่อหยั่งรู้ถึงอาชีพการงาน รสนิยม อัธยาศัยไมตรี ว่าเป็นประการใด สามารถจะพึ่งพาอาศัย เกื้อกูลกันได้หรือไม่ หรือ เมื่อ อยู่ใกล้กัน แล้วจะ มีโอกาสเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้หรือไม่ ในบางครั้งผู้ซื้อพบว่ามีผู้ขาย บ้านมือสอง ที่อยู่ใกล้กับญาติพี่น้อง หรือ เพื่อนสนิทมิตรสหายที่อยู่อาศัยมาก่อน ก็จะ เป็นเงื่อนไขบวก ประการหนึ่งในการตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง ช่องทาง มองหา บ้านเดี่ยว มือสอง ที่ ได้ รับความนิยมใน ปัจจุบันมีอยู่ 4 แหล่งใหญ่ๆ ที่จะ มีข้อดี ข้อเสีย และ ข้อควรระวังแตกต่างกันไป คือ

1. การซื้อ กับ เจ้าของโดยตรง
การซื้อ กับ เจ้าของโดยตรง ดูจะเป็นวิธีดั้งเดิม และ ง่ายที่สุด ในการเจรจา ซื้อขาย โดยเฉพาะการต่อ รองราคา ทั้ง ยังมั่นใจ ได้ว่า ผู้ซื้อจะได้เข้าพักอาศัยโดย ไม่ต้อง “อาศัยอำนาจศาล” เพื่อขับไล่เจ้าของเดิม แต่อย่างน้อย ผู้ซื้อควรตรวจสอบ ให้แน่ใจก่อนว่า ความเต็มใจขายของเจ้าของเดิมจะไม่ได้มาจากปัญหาที่เกิดจากตัวบ้านจนต้องยอมขาย
นิติกรรม สัญญา เป็นสิ่งที่ ต้องระมัดระวังมากที่สุด เพราะ ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนิน การเรื่องสัญญาเองทั้งหมด ซึ่งในบางกรณีหาก ไม่มี การตรวจสอบอย่างรอบคอบ ก็ อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคต โดยอาจ ขอความช่วยเหลือจาก ผู้เชี่ยวชาญจะสะดวก และ สบายใจมากขึ้นทั้ง ยังต้อง ตกลงค่าใช้จ่าย ที่จะเกิดขึ้นใน แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนว่า ใครจะเป็นคนจ่ายในส่วนไหน อย่างไรบ้าง และหากผู้ขายต้องการให้ผู้ซื้อออกค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ผู้ซื้ออาจขอลดราคาบ้านลงได้อีก
2. การซื้อผ่านนายหน้า
การซื้อ ผ่านนายหน้า นอกจากมีบ้านให้เลือกจำนวนมาก แบ่งแยกตามพื้นที่ ราคา ไว้ได้ตรงใจผู้ซื้อ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามากนัก และเชื่อได้ระดับหนึ่งว่า บ้านมือสองที่อยู่ในมือของบริษัทเหล่านี้จะได้รับการคัดสรรและกรองมาระดับหนึ่งแล้ว และ “ตัวแทน” จะเป็นคนดำเนินเรื่องเกือบทุกอย่างให้ ตั้งแต่พาไปดูบ้านที่เลือกไว้ เจรจาราคา จัดการสัญญา เงินกู้ธนาคาร แต่ต้องมีค่านายหน้า ประมาณ 3% ของ ราคาขาย ซึ่งปกติผู้ขายจะเป็นคนจ่าย แต่ในขั้นตอนการทำสัญญาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เรากำลังทำสัญญาและวางเงินมัดจำกับ “เจ้าของบ้านตัวจริง” หรือไม่ เพราะ ฉะนั้นอย่าลืมขอดูบัตรประชาชนและชื่อหลังโฉนดก่อนจะตกลงปลงใจ
3. สินทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน
สินทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากจะมีบ้านให้ เลือกจำนวนมากและ ราคาต่ำกว่าราคาตลาดแล้ว การขอสินเชื่อยังจะสะดวกและดอกเบี้ยอาจต่ำกว่าการซื้อบ้านจากแหล่งอื่นๆ เนื่อง จากธนาคารเจ้าของทรัพย์สินจะให้สินเชื่อเอง และบางแห่งจะยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือ อำนวยความสะดวกอื่นๆ แต่ต้องยอมรับว่า บ้านมือสอง ที่อยู่ในมือสถาบันการเงินบางหลังอาจจะชำรุดทรุดโทรมกว่าบ้านในมือของบริษัทนายหน้าหรือบ้านที่เจ้าของขายเอง เพราะฉะนั้นเพื่อให้แน่ใจว่า นอกจากจะได้ ดอกเบี้ยพิเศษแล้วจะไม่มีลูกบ้านคนพิเศษมาอยู่ใน ชายคาเดียวกัน ก็ต้อง ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีใครยังอยู่ใน บ้านหลังนั้น หรือถ้ายังมีคนอยู่ควรให้ธนาคารจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะตกมาถึงมือเรา และ ถ้าให้มั่นใจที่สุด จะต้องให้ธนาคารมีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดให้เรียบร้อยเสียก่อน จะได้ไม่ต้องเสียเวลา “ฟ้องขับไล่” ในภายหลัง
4. ประมูลจากกรมบังคับคดี
ประมูลจากกรมบังคับคดี มี ขั้นตอนและกระบวนการมาก เพราะ ราคาเริ่มต้น จากการประมูล นี้อาจต่ำกว่า ราคาตลาดได้ถึง 50% แต่ก่อนที่ จะเข้าร่วมประมูลจะ ต้องไปดูบ้านและประเมินราคา ที่พร้อมจะ สู้ไว้ล่วงหน้า จะได้ไม่ถูก “ใคร” กระตุ้น ให้สู้ ราคาจนเกิน กำลังเงินและ เกินมูลค่าบ้าน และ ที่ต้องระวังที่สุด คือ การฟ้องขับไล่ แม้ ว่าจะอาศัยอำนาจศาล ให้ผู้บุกรุกออกจากบ้าน ได้ทันที แต่ก็ไม่รู้ว่า จะใช้เวลานานแค่ไหนที่ ผู้บุกรุกจะยอมออกจากบ้านไป

บ้านมือสองอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกของคนที่กำลังซื้อบ้าน แต่ถ้ากำลังซื้อบ้านและอยากได้ทำเลดี มีงบจำกัด การมองหาบ้านมือสองก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ว่าการเลือกซื้อบ้านมือสองต้องมีเทคนิคในการเลือกเพื่อให้ได้บ้านที่ดีมาในราคาที่ไม่แพง

สำหรับเคล็ดลับการเลือกบ้านมือสองนั้น หลักๆเลยคือการดูทำเล กับสภาพแวดล้อมรอบๆบ้าน เพราะ 2 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะถ้าบ้านเก่าแต่ทำเลดี เพื่อนบ้านดี ก็น่าสนใจแล้วค่อยปรับปรุงบ้านก็ยังได้ แต่ถ้ามองหาบ้านสวยแต่สภาพแวดล้อมไม่ดี ยังไงก็แก้ไขไม่ได้ ส่วนเคล็ดลับอื่นๆในการเลือกซื้อบ้านมือสองอ่านเพิ่มเติมได้ใน

 

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

Click to add a comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

More in HotNews

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง

Sogoodกุมภาพันธ์ 22, 2019
บริการครบวงจร

บริการครบวงจร Vitamaker สร้างแบรนด์เครื่องสำอางค์โดยทีมงานมืออาชีพ

Sogoodกุมภาพันธ์ 9, 2019

เฟอร์นิเจอร์บ้าน ไอเดียในการแต่งบ้านในสไตล์วินเทจที่สวยคลาสสิค

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีมกราคม 22, 2019

สมุนไพรลดความอ้วน เผยเคล็ดลับลดน้ำหนัก ด้วยการดีท๊อกซ์

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีมกราคม 21, 2019
บ้านใหม่

บ้านใหม่-พิธีขึ้นบ้านใหม่ การเข้าบ้านใหม่

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีสิงหาคม 21, 2018
บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว-ข้อดีของบ้านเดี่ยว

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีสิงหาคม 21, 2018
ขายบ้าน

ขายบ้าน – 9 จุดสำคัญ ตรวจเช็คให้ดีก่อนขายบ้าน

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีสิงหาคม 21, 2018
รับทําการตลาดออนไลน์

รับทําการตลาดออนไลน์

Sogoodตุลาคม 4, 2017

รถตู้ Toyota commuter

Sogoodพฤษภาคม 29, 2017