HotNews

ภูเก็ตจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557

HotNews

Nobody has Wisdom if he does not know the Dark. ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน Savecyber Webmaster, SEO specialist and Online Marketing

วันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่สนามกีฬาสุรกุล ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และ คณะลูกเสือ เนตรนารี อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมในพิธีกว่า 2,000 คน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่านับแต่พระบาทมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จสวรรคตเป็นเวลา 88 ปี ซึ่งกิจการลูกเสือไทยได้เจริญเป็นลำดับมีลูกเสือเหล่าต่างๆ เนตรนารีตลอดจนลูกเสือชาวบ้านเกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยขบวนการลูกเสือเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่า มีคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างมหาศาล และบางครั้งยังสามารถร่วมแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองรวมถึงได้ให้โอวาทแก่คณะลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และ คณะลูกเสือ เนตรนารี อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ตของค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ฉะนั้นขอมอบค่านิยม 12 ประการให้ลูกเสือทุกท่านได้คิดพิจารณาน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อจรรโลงของลูกเสือโดยเฉพาะลูกเสือภูเก็ตให้เจริญก้าวหน้าและเกียรติภูมิองค์ธีรราชเจ้าที่ได้เสริมสร้างกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรือง

สำหรับการประกอบพิธีในวันนี้ เหล่าลูกเสือทั้งหลายได้แสดงถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ นอกจากนี้ขอให้พี่น้องลูกเสือช่วยกันดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และนำคำปฎิญาณและคติพจน์ของลูกเสือไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวม ต่อไป

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

Click to add a comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

More in HotNews

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง

Sogoodกุมภาพันธ์ 22, 2019
บริการครบวงจร

บริการครบวงจร Vitamaker สร้างแบรนด์เครื่องสำอางค์โดยทีมงานมืออาชีพ

Sogoodกุมภาพันธ์ 9, 2019

เฟอร์นิเจอร์บ้าน ไอเดียในการแต่งบ้านในสไตล์วินเทจที่สวยคลาสสิค

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีมกราคม 22, 2019

สมุนไพรลดความอ้วน เผยเคล็ดลับลดน้ำหนัก ด้วยการดีท๊อกซ์

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีมกราคม 21, 2019
บ้านใหม่

บ้านใหม่-พิธีขึ้นบ้านใหม่ การเข้าบ้านใหม่

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีสิงหาคม 21, 2018
บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว-ข้อดีของบ้านเดี่ยว

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีสิงหาคม 21, 2018
ขายบ้าน

ขายบ้าน – 9 จุดสำคัญ ตรวจเช็คให้ดีก่อนขายบ้าน

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีสิงหาคม 21, 2018
ซื้อบ้านมือสอง

บ้านเดี่ยว มือสอง

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีสิงหาคม 17, 2018
รับทําการตลาดออนไลน์

รับทําการตลาดออนไลน์

Sogoodตุลาคม 4, 2017